Przeskocz do treści

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ


Pielgrzymka czterdziestu osób do Ziemi Świętej rozpoczęła się w niedzielę 2 lutego 2020r. Ziemia Święta jest terminem pochodzącym z Biblii, a oznaczającym Palestynę i Izrael, jako miejsce rozgrywania się wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Podczas naszego pobytu odwiedzaliśmy miejsca, w których żył i nauczał Jezus.

W pierwszym dniu nawiedziliśmy sanktuarium na Górze Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na Górze”. Wzgórze to pokryte piękną roślinnością i wypełnione śpiewem papużek, to skrawek raju na ziemi. Nieopodal w Tabghi znajduje się Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowanego na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa z czasów starożytnych. Nad Jeziorem Galilejskim w Tabgha II znajduje się Kościół Prymatu św. Piotra. Odwiedziliśmy i to miejsce. Słowa "Ty jesteś opoką, na której zbuduję swój kościół", brzmią tu wyjątkowo. Nasza pierwsza Eucharystia w Ziemi Świętej  została odprawiona w Kafarnaum, mieście Jezusa, w świątyni wybudowanej nad ruinami domu teściowej św. Piotra. To właśnie w tym miejscu Chrystus uleczył teściową swego ulubionego ucznia. Pierwszy dzień zwiedzania zakończyliśmy rejsem łodzią po Jeziorze Galilejskim, podczas którego towarzyszyła nam ulubiona pieśń naszego Papieża Polaka św. Jana Pawła II " Barka".

Drugiego dnia naszego pielgrzymowania w Ziemi Świętej odwiedziliśmy Bazylikę Zwiastowania Pańskiego, w której modliliśmy się przy domu Maryi, gdzie objawił Jej się Anioł Gabriel. Następnie przeszliśmy do Kościoła Józefa Żywiciela, który został zbudowany na pozostałościach domu Józefa i Maryi, którzy zamieszkali tu po powrocie z Egiptu i w którym wychowywali małego Jezusa. Nieopodal Kościoła Józefa Żywiciela znajduje się Kościół Synagogi, w której Chrystus interpretował Psalm 61. Następnym etapem była Kana Galilejska, miejsce pierwszego cudu Jezusa. W Sanktuarium Pierwszego Cudu można podziwiać fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim,  w jego podziemiach widoczne są również warstwy archeologiczne sięgające I w.n.e. Osiem par małżeńskich, uczestniczących w pielgrzymce, odnowiło w Kanie Galilejskiej swoje przyrzeczenia małżeńskie. Pielgrzymi uczestniczyli w Mszy Świętej odprawianej przez naszych kapłanów, ks. Mariusza i ks. Krzysztofa, w kaplicy Kościoła na Górze Tabor, czyli miejsca Przemienienia Pańskiego. Do świątyni prowadzi stroma i kręta droga, ale widok na Galileę rozpościerający się ze szczytu jest niepowtarzalny.

Trzeci dzień pobytu rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele Stella Maris na Górze Karmel zbudowanego nad grotą Eliasza. Po Eucharystii udaliśmy się na punkt widokowy, aby obejrzeć panoramę portu Hajfa, największego portu w Basenie Morza Śródziemnego. Podziwialiśmy również przepiękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W południe przejechaliśmy do Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym na krótki pobyt na plaży nieopodal starożytnego akweduktu z II w.n.e. Następnie nawiedziliśmy Beit Sahour ( Pole Pasterzy) oddalonego o kilka kilometrów od Betlejem, miejsca, gdzie w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Punktem kulminacyjnym tego dnia był wieczorny spacer stromymi uliczkami Betlejem do sklepu Roniego, znanego sprzedawcy dewocjonalii z Betlejem, oraz wspólne śpiewanie, czym wzbudziliśmy ogólne zainteresowanie ludzi obecnych na rynku w mieście Narodzenia Chrystusa.

Czwarty poranek rozpoczęliśmy od nawiedzenia Groty Mlecznej w Betlejem. Według tradycji Maryja podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła małego Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając jej kolor na mlecznobiały. Msza Święta została odprawiona w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej przylegającym do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. W podziemiach  świątyni nawiedziliśmy groby św. Hieronima, autora Wulgaty oraz św. Młodzianków. W Bazylice Narodzenia Pańskiego zbudowanej nad Grotą Narodzenia srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. W południe przejechaliśmy do Jerozolimy, aby udać się pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim. Są to pozostałości drugiej Świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Po modlitwie przy Ścianie Płaczu udaliśmy się na Górę Syjon, na której nawiedziliśmy Kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony w miejscu, w którym Maryja zapadła w wieczny sen. Udaliśmy się również do Wieczernika, miejsca ostatniej wieczerzy. To tutaj miały miejsca najbardziej doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. W Wieczerniku znajduje się Drzewko Pokoju podarowane przez Jana Pawła II, podczas Jego pielgrzymki do Ziemi Świętej. Zeszliśmy również do Grobu Dawida, miejsca modlitwy Żydów. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół św. Piotra, "In Galicantu", czyli "w miejscu, gdzie zapiał kogut", a gdzie apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. W podziemiach tej świątyni znajdują się pozostałości Pałacu Kajfasza oraz celi, w której Jezus spędził noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Na zewnątrz kościoła są częściowo zachowane Święte Schody, po których Jezus był prowadzony do Kajfasza.

Piątek rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy w Domu Łazarza. Po odprawionej Eucharystii zeszliśmy do grobu biblijnego Łazarza, opisanego w 11. rozdziale Ewangelii wg. św. Jana. Przejechaliśmy do Jerycha, miasta uchodzącego za najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której, według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Przejeżdżając przez miasto zatrzymaliśmy się przy drzewie sykomora, symbolizującego miejsce, na które wspiął się celnik Zacheusz. Godziny popołudniowe spędziliśmy nad Morzem Martwym (-430 m. poniżej poziomu morza), najniżej położonym miejscu na świecie, zażywając kąpieli błotnych.

Sobota powitała nas niską temperaturą oraz ulewnym deszczem. W strugach wody nawiedziliśmy Kościół Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy "Ojcze Nasz". Podziwiając panoramę Jerozolimy przeszliśmy do kościoła Dominus Flevit. To tu Jezus zapłakał nad losem miasta. Następnie przeszliśmy do Ogrodu Oliwnego - Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką. Tutaj został zdradzony. Tuż obok ogrodu znajduje się Bazylika Agonii, a w niej kamień, przy którym modlił się Jezus słowami "Ojcze, oddal ode mnie ten kielich". Nawiedziliśmy również miejsce śmierci Maryi oraz grotę zdrady Judasza. Po odprawieniu Mszy Świętej w Kościele Krzyża, podczas której pielgrzymi mieli możliwość ucałowania relikwii Krzyża Świętego, rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową. "Via Dolorosa" to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic, a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Bazylika Grobu Pańskiego jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Oddalona jest około 1200 m. od Twierdzy Antonia, gdzie Jezus usłyszał wyrok. Miejsce to jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice oraz ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze w Bazylice Grobu Pańskiego jest miejsce ukrzyżowania Jezusa - Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Chrystusa i gdzie zmartwychwstał. Pod Golgotą znajduje się Grób Adama. Na białej skale widoczna jest czerwona plama krwi, która spłynęła z Krzyża Jezusa. W Bazylice nawiedziliśmy również Kaplicę Świętej Heleny, czyli miejsce odnalezienia Krzyża Chrystusa.

Niedzielę, ostatni dzień pobytu w Ziemi Świętej, rozpoczęliśmy od wyjazdu do Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Nawiedziliśmy grotę, w której według tradycji narodził się Jan Chrzciciel, a nad którą wznosi się dziś Kościół Św. Jana. Ostatnia Eucharystia na naszym pielgrzymim szlaku została odprawiona w franciszkańskim Kościele Nawiedzenia, zbudowanym w miejscu, gdzie według tradycji Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Najstarszy Pielgrzym naszej grupy obchodził tego dnia swoje 85. urodziny! Przed wyjazdem na lotnisko zwiedzaliśmy starą część miasta Tel Awiwu, Jaffę. Chwilę modlitewnej zadumy przeżyliśmy w Kościele Świętego Piotra.

Trudno jednym zdaniem podsumować pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Z pewnością każdy z jej uczestników zapamiętał to odwiedzone miejsce, które poruszyło jego serce, wzbudziło w nim chwilę religijnej refleksji. Nawiedziliśmy miejsca, w których żył i nauczał nasz Zbawiciel. Tu wszystko się zaczęło. Nic się nie skończyło…