Przeskocz do treści

Celebracja Triduum Paschalnego- Wielka Sobota Wigilia Paschalna

DSC01286_1Wigilia Paschalna

Jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego Roku Liturgicznego, najważniejszym wyrazem liturgicznej celebracji Misterium paschalnego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy już do obchodów dnia zmartwychwstania.

Liturgia Wielkiej Soboty składa się z czterech części Liturgii Światła , Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej oraz Liturgii Eucharystycznej. W przygotowaniu Liturgii pomagał Zespół Voice of Garnizon. Panowie i Panie śpiewali pieśni oraz czytali czytania biblijne.

Podczas Liturgii Światła przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał.

Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżący rok, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś (żłobiąc pionowe ramię krzyża); Początek i Koniec (żłobiąc poziome ramię krzyża); Alfa (żłobiąc literę alfa); i Omega (żłobiąc literę omega); do Niego należy czas (żłobiąc pierwszą cyfrę bieżącego roku); i wieczność (żłobiąc drugą cyfrę bieżącego roku); Jemu chwała i panowanie (żłobiąc trzecią cyfrę bieżącego roku); przez wszystkie wieki wieków. Amen (żłobiąc ostatnią cyfrę bieżącego roku).

DSC01286_1Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany (wbija pierwsze grono) jaśniejące chwałą (wbija drugie grono) "niech nas strzeże (wbija trzecie grono) "i zachowuje (wbija czwarte grono) "Chrystus Pan. Amen (wbija ostatnie grono). Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość.

DSC01297_1Następnie diakon lub kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet– uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie..."

Liturgia Słowa

Lekcjonarz w tym dniu przewiduje dziewięć czytań biblijnych: siedem starotestamentalnych, epistołę oraz ewangelię, które są przeplatane psalmami responsorialnymi i modlitwami. Wymagane jest odczytanie co najmniej 3 fragmentów ze Starego Testamentu, z Prawa i Proroków, a także Księga Wyjścia14,15-15,1, mówiący o przejściu przez Morze Czerwone. Po tym czytaniu lektor nie mówił "Oto słowo Boże", gdyż śpiewany był po nim responsorium jako kontynuacja tego czytania.

Księga Rodzaju 1,1-2,2 opis stworzenia świata i człowieka

Księga Psalmów 104,1-2a.5-6.10.12- 14.24.35c

Księga Wyjścia 14,15-15,1 (przejście Izraelitów przez Morze Czerwone

Księga Izajasza 54,4a.5-14 obietnica Pana dla Jerozolimy

Księga Barucha 3,9-15.32-4,4 Pan zna Izraela

Ewangelia Wg Św. Łukasza 24,1-12 kobiety przy pustym grobie

Po ostatnim czytaniu i modlitwie, Ksiądz Marcin intonował hymn Chwała na wysokości, w trakcie którego, podobnie jak podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony, grają organy (kołatki zastępuje się dzwonkami i gongiem). Po uroczystym hymnie celebrans odmówił kolektę.

Później zostało odśpiewane uroczyste Alleluja i psalm responsoryjny.

Potem kapłan czytał Ewangelię i wygłosił homilię.

Liturgia Chrzcielna
Po homilii nastąpiła liturgia chrzcielna.

W trakcie liturgii śpiewaliśmy Litanię do Wszystkich Świętych.

Potem nastąpiło błogosławieństwo wody poprzez  trzykrotne zanurzenie w niej paschału oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Liturgia Eucharystyczna

Była to ostatnia część liturgii Wigilii Paschalnej. W jej trakcie wierni przyjęli konsekrowany chleb (Ciało Chrystusa). Nie różni się ona od liturgii eucharystycznej podczas każdej mszy świętej.