Przeskocz do treści

Róże Różańcowe

18

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)
Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu jednej dziesiątki różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemnicami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianką tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy), który czuwa nad właściwym przebiegiem odmawiania poszczególnych części Różańca.
Członkowie Żywego Różańca w dążeniu do świętości starają się naśladować Maryję – Matkę Jezusa i odmawiają różaniec – najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele rzymskokatolickim. Modlą się w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników, Ojca Świętego, rozwoju misji i innych intencji zalecanych przez Kościół.